fbpx
Prijava
Your search results

Pravno obvestilo

Z uporabo spletnega mesta podjetja Inter nepremičnine d.o.o., z domeno: www.inter-nepremicnine.si oziroma www.internepremicnine.si (v nadaljevanju: spletno mesto Inter), uporabnik potrjuje, da je sprejel spodnje pogoje in da se z njimi strinja.

Podjetje Inter nepremičnine d.o.o. si bo prizadevalo, da bodo podatki na spletnem mestu Inter pravilni in ažurni, da bo spletno mesto Inter nemoteno delovalo, vendar podjetje Inter nepremičnine d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta Inter ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta Inter ne more biti odgovorna za navadno škodo in/ali izgubljeni dobiček in/ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta Inter oziroma zaradi uporabe objavljenih vsebin na spletnem mestu Inter ali zaradi motenega delovanja spletnega mesta Inter.
Podjetje Inter nepremičnine d.o.o. lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila, delno ali v celoti spremeni, doda ali odstrani vsebine spletnega mesta Inter oziroma spletno mesto Inter ukine.

Vse cene na spletnem mestu Inter so v EUR.

Vse vsebine objavljene na spletnem mestu Inter so avtorsko delo in intelektualna lastnina podjetja Inter nepremičnine d.o.o..
Uporabnik lahko uporablja (naloži iz strežnika, tiska, skenira, ipd) vsebine na spletnem mestu www.internepremicnine.si oziroma www.internepremicnine.si izključno za svojo osebno-nekomercialno-domačo rabo.
Vsaka druga oblika uporabe vsebin (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in vsebin, pošiljanje po pošti ali razpošiljanje na druge načine, ipd) v komercialne namene je, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Inter nepremičnine d.o.o., prepovedana.

Vsebine na spletnem mestu Inter so informativnega značaja, zato podjetje Inter ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo pravilnost, ažurnost in celovitost. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino spletnega mesta Inter uporabljajo na lastno odgovornost.

Na spletnem mestu Inter obstajajo povezave na druga spletna mesta, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Inter nepremičnine d.o.o. in podjetje Inter nepremičnine d.o.o. ne more jamčiti za pravilnost vsebine teh spletnih mest in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih mestih.

Kakršnekoli podatki, ki jih podjetje Inter nepremičnine d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta Inter, so namenjeni izključno za njegovo rabo in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Obligacijskim zakonikom.
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta Inter se uporabi veljavna slovenska zakonodaja.
Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

  • Iskalnik nepremičnin